Uprawy w których dużą część stanowią chwasty nie będą zbyt wydajne, dlatego też należy zwrócić szczególną uwagę na rozwój roślin nieoporządzanych w naszych uprawach.

Oczywiście istnieje wiele środków które pozwalają kontrolowanie rozwoju chwastów. Można to robić na wielu różnych etapach, poczynać od kiełkowania. Na tym etapie możemy używać środków ochrony roślin, które będą hamowały rozwój chwastów z nasion. Chodzi o to aby opróżnić ich wzrost, dzięki czemu rośliny uprawne będą mogły się prawidłowo rozwijać.

To ważne aby kukurydza nie konkurowała z chwastami o wodę, światło słoneczne czy też składniki mineralne zawarte w glebie. Po wzroście kiełków kukurydzy należy sprawdzić jakie inne rośliny wzrastają w tym samym czasie. Jest to ważne aby sprawdzić jakie rośliny mogą zagrażać naszym uprawom. Wówczas będziemy mogli przewidzieć jakich środków będziemy musieli użyć w przyszłości, aby zniszczyć pozostałe chwasty.

Wówczas po kilku miesiącach od kiełkowania należy powtórzyć opryski. Mogą one działać na korzenie lub też liście. Z drugiej strony jednak nie mogą oddziaływać na nasze uprawy.

Zatem muszą one działać bardzo selektywnie. Oczywiście należy zwrócić uwagę aby opryski nie przenosiły się na inne uprawy, ponieważ mogą nie szkodzić kukurydzy, jednak mogą zniszczyć inne nasze uprawy. Należy zwrócić uwagę na siłę wiatru, ale także na inne czynniki. Padający deszcz może zanieść oprysk do gleby, a taka sytuacja nie zawsze jest pożądana. Czasem środki ochrony roślin muszą być wchłaniane przez liście, dlatego też powinny utrzymać się przez pewien czas na roślinie. W przypadku opadów woda może zmyć oprysk z rośliny. Podobnie w przypadku zbyt wysokich temperatur, kiedy parowanie jest bardzo szybkie. Dlatego też opryski wielu rolników stosuje w nocy. Oczywiście herbicydy do kukurydzy będą działały selektywnie, dzięki czemu pozbędziemy się tylko niepożądanych roślin, które będą zagrażały prawidłowemu rozwojowi roślin uprawnych.