Kiedy w firmie znajdują się różne programy komputerowe możemy mieć problem z komunikacją pomiędzy nimi.

Wówczas trzeba będzie opracować sposób na połączenie wszystkich składowych w jedną całość. Dzięki temu można będzie można przykładowo przesyłać dokumentny drogą elektroniczną. Połączenie wszystkich działów firmy w ten sposób będzie bardzo dobrym pomysłem. Integracja systemów to proces tworzenia złożonego systemu informatycznego, który może obejmować zaprojektowanie lub zbudowanie dostosowanej architektury lub aplikacji, integrację z nowym lub istniejącym sprzętem, pakietowym i niestandardowym oprogramowaniem oraz komunikacją. Integracja systemu to proces łączenia ze sobą różnych systemów w celu funkcjonalnej współpracy jako całości. W przeszłości integracja systemu była często złożonym zadaniem. Systemy i aplikacje od różnych dostawców wymagały niestandardowych rozwiązań. Obecnie takim rozwiązaniem jak przechowywanie danych w chmurze a także wzrost znaczenia urządzeń mobilnych powoduje że wszystkie te systemy i urządzenia muszą się ze sobą swobodnie komunikować. Na czym polega integracja systemów informatycznych?

Wraz z rozwojem firmy nowe procesy mogą zostać dodane lub stać się bardziej złożone.

Dział informatyczny może mieć problemy ze skalowaniem wraz z organizacją i rosnącą liczbą pracowników. W końcu różne funkcje biznesowe mogą pracować w wielu oddzielnych systemach, które nie komunikują się ze sobą. Zamiast tego, dzięki integracji procesu biznesowego na jednej platformie, można połączyć wszystkie funkcje w łańcuchu procesów biznesowych. Poprawi to produktywność i jakość operacyjną dzięki lepszemu przepływowi informacji. Często do wykonia tego rodzaju działań zatrudniane są zewnętrzne firmy, które mają doświadczenie w integracji różnych systemów w jeden organizm. Aby integracja systemów IT odbyła się szybko i bez niepotrzebnych przestojów w pracy, należy znaleźć firmę, która posiada duże doświadczenie w tego rodzaju działaniach.