Nowoczesne rolnictwo uległo znacznej transformacji ze względu na stosowanie środków ochrony roślin. Szkodniki niszczą nawet około połowy potencjalnej podaży żywności na świecie.

Pestycydy obejmują takie środki ochrony roślin jak herbicydy, insektycydy i fungicydy do zwalczania różnych szkodników. Właściwy wybór odpowiednich produktów może zmniejszyć możliwe szkody w plonach. Pestycydy odgrywają obecnie ważną rolę w zwalczaniu szkodników.

Odpowiednie pestycydy stosowane są w celu rozwiązania licznych problemów związanych ze szkodnikami, dlatego różnią się rodzajem, aktywnością i siłą działania, oraz są zwykle przeznaczone dla określonych docelowych szkodników, takich jak owady, chwasty czy grzyby. Chemiczna kontrola szkodników może stać się jedynym dopuszczalnym wyborem przeciwko konkretnemu szkodnikowi.

Bez stosowania środków ochrony roślin straty w uprawach mogą być znaczne. Pestycydy są często opłacalną metodą zwalczania szkodników z ekonomicznego punktu widzenia, ponieważ wymagają niewielkiego wkładu pracy i pozwalają szybko i skutecznie oczyszczać duże obszary zasiewów z niepożądanych chwastów czy owadów.

Stosowanie środków ochrony roślin mogą także obniżyć koszty monitorowania pod kątem wyrządzanych szkód w uprawach, takich jak chwasty jednoliścienne w ziemniaku, oraz poprawić jakość i ilość zbieranych plonów, a tym samym zwiększają zyski przedsiębiorstw rolnych, a także dochody z eksportu produktów żywnościowych wzmacniając gospodarkę narodową. Wiele rodzajów środków ochrony roślin jest stosowanych w gospodarstwach rolnych, ogrodach i gospodarstwach domowych. Pestycydy pomagają kontrolować wektory chorób ludzi, zwierząt i roślin, a także irytujące insekty, takie jak pchły czy komary. Ograniczono wiele chorób, uratowano życie wielu ludzi i zwierząt dzięki stosowaniu środków ochrony roślin takich jak pestycydy. Zapewniają bezpieczeństwo i różnorodność żywności, zapewniając regularne i obfite dostawy do wielu zakątków świata. Klienci mogą więc bez problemu kupić różne produkty wysokiej jakości po rozsądnych cenach.